Logg inn
Valuta:  
NorskEnglish

Gjeldende betingelser

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner, inklusiv mva.

Mangler i leveransen

Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Elzel(kontakt oss) straks den oppdages, og senest innen 14 virkedager etter at leveransen er mottatt.

Skader på postprodukter

Kontroller mottatt postpakke for ytre skader på emballasje ved utlevering. Konstateres skade må postekspeditør informeres straks og pakken åpnes der og da for kontroll av varen(e). Oppdages skade på varen(e) ved senere åpning av pakken og dette skyldes skade under transport må postkontoret kontaktes og varen med original emballasje medbringes for kontroll hos postkontoret. Elzel må hele tiden holdes løpende informert og reklamasjon må fremmes straks varen er mottatt og senest innen 7 dager etter utlevering. Ved instruksjon fra Elzel om retur, skal denne foretas innen 7 dager. Varen skal sendes som Norgespakke, OPPKRAVSFORSENDELSE aksepteres ikke, Posten returnerer da forsendelsen til avsender for dennes regning og risiko.

Leveringstid

Varer på lager leveres samme eller påfølgende arbeidsdag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom varen ikke er på lager, kan leveringstiden bli fra 1-8 uker. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Elzel vil oppgi forventet leveringstid etter forespørsel, beregnet etter opplysninger fra våre leverandører. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende uten skriftlig avtale.

Ordrens gyldighet

En ordre er gyldig når ordrebekreftelsen er mottatt. Ordrebekreftelsen gis pr. e-mail. Ved ordrebekreftelse er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Elzel sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er levert, varen er avbestilt eller Elzel skriftlig pr. e-mail kansellerer ordren.

Garanti

Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold og feil montering. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normal levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet.

Brudd på salgsbetingelser

En avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgsbetingelsene som det ble avtalt ved inngåelse av ordren. Dette bruddet fritar også Elzel til å ikke nødvendigvis følge standard salgsbetingelser. Utgifter som påløper Elzel på grunn av brudd på salgsbetingelsene skal betales av kjøper.

Tilbake
Kopirett © 2021 Elzel